Rozwiązania nowej ery, czyli inteligentne budynki. Jakie dają korzyści?

Rozwiązania smart w budynkach przemysłowych, mieszkalnych czy biurowcach to nie pieśń przyszłości, ale zmiany, które od lat zachodzą na naszych oczach. Czym są inteligentne budynki i jakie dają korzyści? Dowiedz się!

 

Co to znaczy „budynek inteligentny”?

Jak wynika z raportu Global Smart Buildings Market by Technology, w krajach wysoko rozwiniętych ludzie około 90% spędzają czasu w budynkach – mieszkaniu, pracy, szkole, sklepach, czy w obiektach użyteczności publicznej. Nie dziwi zatem, że rosną nasze oczekiwania co do ich użyteczności. 

Inteligentny budynek (ang. smart building) to taki, który wykorzystuje technologię, aby ekonomicznie oraz efektywnie korzystać z zasobów, a jednocześnie tworzyć bezpieczne i komfortowe środowisko dla jego mieszkańców czy użytkowników.

Inteligentne budynki są projektowane i modernizowane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać potencjał osiągnięć technologicznych – sztucznej inteligencji, biometrii, wirtualnej rzeczywistości, czy Internetu Rzeczy (IoT). Poszczególne systemy są ze sobą zintegrowane, aby agregując i analizując dane jeszcze efektywniej zarządzać obiektem.

Co to oznacza w praktyce? Mnóstwo funkcjonalności, które wpływają na komfort korzystania z budynków, redukują koszty jego utrzymania czy zwiększają poziom bezpieczeństwa. Na całym świecie budowane są inteligentne biurowce, szpitale, stadiony, szkoły czy urzędy wyposażone w nowoczesne czujniki obecności, systemy kontroli dostępu, sterowania klimatyzacją, parkingami, windami, oświetleniem, czy obsługą urządzeń audio/wideo.

Inteligentne budynki - ciekawostka.

Jakie korzyści dają systemy sterowania inteligentnymi budynkami?

Chociaż inteligentne systemy zarządzania budynkiem niekiedy bywają kosztowne, to ich wdrożenie niesie szereg korzyści zarówno dla właściciela budynku, jak i jego mieszkańca czy użytkownika. Poniżej znajdziesz najważniejsze z nich. 

Niższe koszty utrzymania budynku

Wdrożenie rozwiązań smart ma często jeden cel – oszczędność. Inteligentne systemy pozwalają obniżyć koszty utrzymania obiektu, chociażby identyfikując zasoby, które nie są wykorzystywane. Na obniżenie kosztów ma także wpływ zastosowanie rozwiązań ekologicznych, które redukują zużycie energii czy wody, np. kontrolując temperaturę w pomieszczeniu, czy sterując oświetleniem.

Co więcej, systemy inteligentnego budynku mogą przeprowadzać automatyczne weryfikacje pod kątem awarii, czy powiadamiać personel, gdy konieczna jest konserwacja lub wymiana komponentów. To pozwala uniknąć kosztów napraw, jak i przestojów w pracy. 

Oszczędność zasobów i czasu

Chociaż inteligentne systemy zarządzania budynkiem nie są w stanie zastąpić człowieka, to mogą usprawnić jego pracę, a nawet wyręczyć go w niektórych zadaniach. 

Przykłady można mnożyć – to m.in. systemy do zdalnego otwierania drzwi, kioski, w których goście mogą samodzielnie drukować identyfikatory i przepustki, systemy automatycznej rejestracji i ewidencji czasu pracy, czujniki pogodowe, mogące mogą np. zamknąć okno na wypadek deszczu czy burzy… 

Także dynamiczne raporty dostarczane w czasie rzeczywistym usprawniają pracę i ograniczają żmudną, papierkową robotę. 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo budynków – zarówno tych komercyjnych, jak i mieszkalnych – to jedno z ważniejszych wyzwań, przed jakimi stają ich właściciele czy wynajmujący. W ochronie mienia i ludzi pomagają jednak nowoczesne systemy kontroli dostępu, dzięki którym tylko osoby upoważnione mogą przedostać się do budynku czy poszczególnych stref. To znacznie ogranicza ryzyko kradzieży czy wandalizmu i pozwala operatorom systemu śledzić, kto znajduje się na terenie obiektu.

O bezpieczeństwo w budynku dbają także inteligentne systemy przeciwpożarowe, które po wykryciu zagrożenia pożarowego w konkretnym pomieszczeniu uruchamiają urządzenia gaśnicze i podejmują działania zapobiegawcze, aby ogień nie rozprzestrzenił się (np. odcinając dopływ gazu). W inteligentnych budynkach takie systemy mogą wysyłać komunikaty słowne, e-mailowe lub SMS-owe, które informują przebywające na terenie obiektu osoby o zagrożeniu oraz pomagają im odnaleźć wyjście ewakuacyjne. 

Aspekty ekologiczne

Według raportu Whitepaper Schneider Electric aż 36% emisji dwutlenku węgla pochodzi z budynków komercyjnych i przemysłowych. Z roku na rok zwiększa się zatem zapotrzebowanie na energooszczędną technologię i sprzęty, które mogą obniżać zużycie energii czy wody nawet od 40%, a tym samym redukować koszty i korzystnie wpływać na środowisko. 

Przykładem są systemy HVAC, które umożliwiają automatyczną regulację temperatury w zależności od pory dnia i zajętości przestrzeni. System sam steruje klimatyzacją i decyduje, kiedy ją włączyć lub wyłączyć (np. gdy okno w pomieszczeniu zostanie otwarte lub gdy w budynku nie ma ludzi), obniżyć temperaturę, czy zwiększyć ją (np. tylko w konkretnym pomieszczeniu). Kolejne przykłady to systemy zarządzania oświetleniem, hydrauliką, systemy pogodowe (m.in. sterują ogrzewaniem na podstawie krzywej grzewczej) czy systemy zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej. 

Ważnym powodem, dla którego budynki stają się energooszczędne, jest zaangażowanie firm w CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu). Takie działanie umożliwia racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami, jak i buduje pozytywny wizerunek firmy oraz przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

Systemy smart mogą zbierać dane o sposobie użytkowania budynku. Specjalne czujniki pomagają np. identyfikować nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywane przestrzeni, co szczególnie sprawdzi się w przypadku organizacji funkcjonujących w hybrydowym systemie pracy. 

Dlaczego to tak ważne? Według badań Deloitte firmy wykorzystują tylko około 60% przestrzeni biurowej, a problem z przeszacowaniem skali biura przekłada się na płacenie za niewykorzystane metry kwadratowe. Analiza objętości w przypadku biur może informować np.:
•    które obszary ogólnodostępne są najbardziej/najmeniej wykorzystywane; 
•    czy w budynku znajduje się odpowiednia liczba sal konferencyjnych i czy ich wielkość zaspokaja potrzeby pracowników,
•    czy przestrzenie robocze są wystarczające i zapewniają komfort użytkowania. 

Zwiększona produktywność w biurach

Inteligentne biurowce są w stanie zapewniać pracującym w nich osobom przestrzeń o wysokiej jakości powietrza, optymalnym oświetleniu, poziomie hałasu, temperaturze, warunkach sanitarnych, a dzięki systemom kontroli dostępu – także poczucie bezpieczeństwa. 

Inteligentne systemy zarządzania budynkiem ułatwiają poruszanie się po nim, dbają o to, aby zachować optymalną ilość wolnej przestrzeni (system rezerwacji biurek, sal konferencyjnych) czy minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorób (systemy dezynfekcji). 

Wszystko to wpływa na wydajność pracowników i daje im poczucie komfortu, aby mogli skupić się na swoich obowiązkach zawodowych.

 

Inteligentne systemy zarządzania budynkiem - statystyki.

 

Nowoczesny wizerunek

Budynki, w których wykorzystuje się sztuczną inteligencję, aby sprawnie zarządzać zasobami i dbać o bezpieczeństwo, to nowoczesne obiekty, które robią wrażenie. Wykorzystanie rozwiązań smart w biurowcach czy magazynach wzmacnia wizerunek firmy w oczach potencjalnych pracowników, klientów czy partnerów biznesowych oraz pozycjonuje ją jako profesjonalną, otwartą na nowe technologie oraz proaktywną.

Dowód? Według analizy How Millennials live, work and play 78% badanych przyznaje, że warunki i jakość miejsca pracy są dla nich ważne, a 69% zamieniłoby inne korzyści proponowane przez pracodawcę na lepszą przestrzeń biurową do pracy.

Rzetelne analizy i dane w czasie rzeczywistym

Ważną zaletą inteligentnych budynków jest możliwość gromadzenia dużej ilości danych w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać w podejmowaniu decyzji biznesowych i operacyjnych oraz efektywniej wykorzystywać zasoby. Właściciele budynków mogą m.in. zobaczyć, ile energii zużywa obiekt i jakie koszty to generuje, w jakim stopniu wykorzystywana jest przestrzeń, czy kto aktualnie przebywa na terenie budynku. 

Oznacza to lepsze zrozumienie tego, jak funkcjonuje obiekt — kto, jak i kiedy z niego korzysta. 

Czy chcesz, aby Twój inteligentny budynek był „inteligentny”?

Firmy i inwestorzy szybko uczą się, jak wykorzystać inteligentną technologię, aby lepiej zarządzać budynkiem i podejmować słuszne decyzje operacyjne. To korzystne z wielu powodów – zarówno finansowych, jak i wizerunkowych.

Zainspirowały Cię wymienione przykłady rozwiązań smart i też chciałbyś, aby Twój budynek był inteligentny? Nie musisz inwestować setek tysięcy w nieszablonowe systemy – zadbaj o podstawę, czyli bezpieczeństwo w Twojej firmie. Dzięki nowoczesnym systemom kontroli dostępu jak impero 360® zyskasz kontrolę nad tym, kto przebywa na terenie budynku, zminimalizujesz ryzyko kradzieży czy wandalizmu, a przede wszystkim zadbasz o bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Otwarte API umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami i systemami, a dzięki możliwości dodawania kolejnych urządzeń i użytkowników impero 360® to rozwiązanie skalowalne, które rośnie razem z firmą.

Sprawdź, jakie jeszcze korzyści zyskasz dzięki kontroli dostępu i zrób pierwszy krok w stronę nowoczesności!

Umów się na bezpłatną konsultację

Maciej Misaczek
Product Manager systemu impero 360

Product Manager systemu impero 360 odpowiedzialny za monitorowanie trendów na rynku ACaaS oraz rozwijanie aplikacji.

Przeczytaj także: