Historia zmian

2020

2022

Sprawdź historię zmian w impero 360®

Poniższa lista prezentuje istotne modyfikacje, jakie wdrożyliśmy w impero 360®. Z pewnością nie obejmuje ona wszystkich wprowadzanych nowości, modyfikacji i poprawek, staramy się jednak, aby była możliwie kompletna.

Rozwój impero 360® jest bardzo dynamiczny, dlatego zostając użytkownikiem naszego rozwiązania, w ramach aktywnej subskrypcji regularnie otrzymasz dostęp do nowych funkcji i ulepszeń.

Q1 2024

 • Przygotowanie raportu ewakuacyjnego
 • Wdrożenie funkcjonalności stref logicznych
 • Dodanie kalendarza dni świątecznych
 • Dodanie funkcjonalności automatycznego eksportu danych na potrzeby integracji z systemami RCP oraz kadrowo-płacowymi
 

Q4 2023

 • Aktualizacja komponentów platformy
 • Optymalizacja procesu automatycznej synchronizacji urządzeń
 • Poprawa realizacji operacji masowych
 • Dodanie możliwości ograniczenia widoczności operatora do wybranych raportów predefiniowanych
 

Q3 2023

 • Rozpoczęcie prac nad modułem stref logicznych
 • Implementacja integracji z depozytorami kluczy
 • Poprawa wyświetlania komunikatów walidacyjnych
 • Rozpoczęcie prac nad modułem alertów
 

Q2 2023

 • Wyświetlanie imienia i nazwiska na sterowniku
 • Obsługa serwisowej wymiany sterownika
 • Dodanie nowego ekranu zarządzania dostępem pracownika
 • Przejście do szczegółów Pracownika/Gościa z poziomu modułu Rejestracje.
 

Q1 2023

 • Umożliwienie masowego drukowania oraz kodowania kart
 • Nowy typ raportów - Raporty Predefiniowane
 • Dodanie historii przypisania pracownika do struktury organizacyjnej
 • Automatyczne eksporty danych do plików płaskich
 

Q4 2022

 • Dodanie możliwości kodowania kart
 • Obsługa terminali mobilnych
 • Dodanie nowych funkcjonalności tabel
 • Historia przypisania kart pracownikom
 • Możliwość ograniczenia widoczności do pracowników oraz urządzeń
 

Q3 2022

 • Dodanie importu zdjęć

 • Umożliwienie projektowania i wydruku kart

 • Nowy widget - ważność uprawnień pracowników

 • Dodanie języków obcych

 • Dodanie obsługi sterownika UC-8000

 

Q2 2022

 • Obsługa trybów RCP.

 • Dodanie funkcjonalności importu pracowników

 • Dodanie drugiego faktora logowania 

 • Logowanie z wykorzystaniem Azure Active Directory

 • Integracja z Azure Active Directory

 

Q1 2022

 • Pojawienie się widgetów na dashboardzie

 • Rozszerzenie API o obsługę gości

 • Stworzenie modułu Karty

 • Dodanie historii rejestracji z wizyt gości

 • Dodanie kreatora personalizacji kart

 

Q4 2021

 • Dodanie historii wizyt gościa

 • Rozszerzenie API o nowe metody dla gości

 • Refaktoring UI

 • Raporty gości

 

Q3 2021

 • Dodawanie PINu i kodu wejściowego
 • Dodawanie roli dla operatora
 • Dodanie integracji/ migracji z unisystemem
 • Obsługa gości
 

Q2 2021

 • Eksport do *.pdf , *xls, *doc - z tabel w systemie
 • Zapisywanie szablonu raportu
 • Dodanie utrzymania sesji na dwóch zakładkach
 • Prezentacja statusu synchronizacji urządzeń
 

Q1 2021

 • Widget z liczbą pracowników
 • Pobieranie pierwszych 10 eventów na zakładce dynamicznej
 • Sortowanie w tabelach
 • Widget Rejestracji
 

Q4 2020

 • Umożliwienie dodawania harmonogramu
 • Obsługa zdjęcia operatora
 • Dodanie dashboardu
 • Dodanie widoku drzewa dla samych grup (do przenoszenia pracowników w grupach)
 

Q3 2020

 • Dodanie pracownika z kartą - brak identyfikatora na liście przy pracowniku
 • Zakładka z ostatnimi rejestracjami
 • Dodania resetu i przypominanie hasła
 • Szczegóły pracownika - zakładka z ostatnimi rejestracjami
 

Q2 2020

 • Dodawanie i update  pracowników
 • Operatorzy - widok listy operatorów